Printervriendelijke versie

Risico op plaveiselcelcarcinoom?

Plaveiselcelcarcinoom van de huid komt vooral voor bij mensen met een licht huidtype. De tumor wordt twee keer vaker bij mannen dan bij vrouwen gezien. In Nederland ontwikkelt ongeveer 1 op de 10.000 mensen per jaar een plaveiselcelcarcinoom. 

Meerdere factoren beïnvloeden het ontstaan van plaveiselcelcarcinoom:

  • Erfelijkheid
    Mensen met een licht huidtype die gemakkelijk verbranden in de zon, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van plaveiselcelcarcinoom.
  • Blootstelling aan de zon
    Hoe meer blootstelling aan de zon, hoe groter de kans op ontwikkeling van plaveiselcelcarcinoom.
  • Verlaagde immuniteit (afweer). Een belangrijke risicogroep zijn mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en om die reden medicijnen slikken om orgaanafstoting te voorkomen.