Printervriendelijke versie

Vormen van plaveiselcelcarcinoom

Er zijn enkele vrij zeldzame vormen van plaveiselcelcarcinoom:

Peniscarcinoom
Deze vorm van plaveiselcelcarcinoom komt meestal voor bij mannen tussen de 40-70 jaar. Bij besneden mannen is het peniscarcinoom veel zeldzamer dan bij mannen die niet besneden zijn.
Er wordt gedacht dat een betere hygiëne die mogelijk is na besnijdenis, een rol speelt bij het voorkómen van plaveiselcelcarcinoom van de penis. Peniscarcinoom is bijzonder agressief.

Vulvacarcinoom
Plaveiselcelcarcinoom bij de vagina wordt vooral gezien bij oudere vrouwen. Ook vulvacarcinoom heeft de neiging snel uit te zaaien, dus tijdige herkenning is van belang.

Zonlicht speelt bij deze vormen van plaveiselcelcarcinoom geen rol.