Overlevingskansen bij ernstige huidkanker sterk verbeterd